Waterloo Lodge in the snow
Michael Meadowcroft & Liz Bee
 

Michael Meadowcroft

Consultant in Overheids - en Politieke Zaken

Michael Meadowcroft
 
Click on the picture for a high resolution image which you can save for printing. Opens a new window.

In de afgelopen jaren heeft Michael Meadowcroft vijfendertig missies geleid in drieëntwintig landen of heeft deel uitgemaakt van de missies en heeft geholpen met de overgang naar een meerpartijen- democratisch stelsel in enkele landen. Deze missies omvatten het toezien op burgereducatie, het trainen van verkiezingsfunctionarissen, het voorbereiden van nieuwe grondwetten via het parlement, het coördineren van de kiezersregistratie, het ontwikkelen van het plaatselijk bestuur, het versterken van de burgermaatschappij, het bijstaan van opkomende politieke partijen, het rapporteren van plaatselijke behoeften i.v.m. de verkiezingen en het als monitor optreden bij verkiezingen. In 1994 was hij coördinator van het VN-Verkiezingsbijstandsteam in Malawi dat een belangrijke rol speelde bij de succesvolle overgang naar het meerpartijen- democratisch stelsel daar. Eind 1995 tot januari 1996 was hij adviseur voor het kiesdistrict Jeruzalem voor de waarnemingsmissie van de Europese Unie. In 1996 was hij ook coördinator van de OVSE Internationale Waarnemingsmissie voor de Russische presidentsverkiezingen waarna hij coördinator was van de OVSE voor de waarneming van de stemming onder de vluchtelingen tijdens de Bosnische verkiezingen in 1996. In 1996 coördineerde hij de OVSE Internationale Waarnemingsmissie voor de Bulgaarse presidentsverkiezingen. In 1997 was hij consultant bij het COMFREL, de prominente Cambodiaanse NGO, en in 1998 stond hij aan het hoofd van de Technische Bijstandscommissie van de Europese Commissie bij de Nationale Cambodiaanse parlementsverkiezingen. In 1999 was hij post-verkiezingsadviseur van de UNDP-EU Technische Bijstandsmissie bij de Indonesische verkiezingen. Op dit moment is hij waarnemingscoördinator van de UNDP-EU verkiezingsmissie in Suriname.

Andere missies waren in Azerbaidjan, Gambia, Guinee-Conakry, Georgië, Hong Kong, Iraaks Koerdistan, Litouwen, Fillipijnen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Oeganda en Yemen.

Michael was vroeger parlementariër in Groot-Brittanië en heeft meer dan veertig jaar ervaring in politieke organisatie op alle niveaus. Hij heeft deelgenomen aan de verkiezingen, heeft een belangrijke functie binnen de nationale partij bekleed, is plaatselijke bestuursvoorzitter op het hoofdbureau van de staf van de partij, voltijds regionale partij-secretaris geweest. Hij is verder twintig jaar lang stads- en districtsraadslid geweest en is ook voorzitter van de Liberale Partij geweest. Gedurende vele jaren zat hij in het Educatie-comité van de stadsraad van Leeds en is nog steeds administrateur van de plaatselijke lagere school. Hij was ook lid van de Hoofdstedelijke Politie-autoriteit van West Yorkshire en een van de directeuren van het belangrijkste theater en de Opera van Leeds. Deze rijke ervaring is van onschatbare waarde voor de verschillende ontwikkelingsfasen van jonge democratieën.

Hij was ook verantwoordelijke van niet-gouvernementele organisaties die meer dan honderd mensen in dienst hadden en een budget van meer dan 1 miljoen pond. Hij is ook schrijver die veel gepubliceerd heeft. Hij was een tijdje columnist bij The Times en heeft vele boekjes over actuele onderwerpen gepubliceerd. Hij wordt gevraagd om lezingen te geven op seminars en conferenties. Hij is in het televisieprogramma Question Time op de BBC verschenen en op BBC radio 4 in het programma Any Questions.

Michael was van 1989 tot 1993 voorzitter van het Electoraal Hervormingsgenootschap en gedurende deze tijd heeft hij de internationale adviesafdeling van deze genootschap ontwikkeld. Hij is lid van de bestuursraad van het genootschap. Hij is ook betrokken bij het Brits publieke leven, was van 1986-96 bestuurder van de Gemeente-ontwikkelingstrust, en tot voor kort, management comité-lid van een grote huisvestingsvereniging.

Hij is Doctorandus in de Filosofie en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Bradford. Hij spreekt Frans.

In juli 1998 werd hij geïnstalleerd als "Chevalier de la Commanderie du Faugères" - de organisatie die de Faugères Appelation in de Languedoc beschermt en promoot.

Hij is 58 jaar oud, is getrouwd met Elizabeth Bee die Informatie-functionaris is in Bradford bij de Raad voor Vrijwillige Dienst en die zelf ook op een aantal overzeese missies is geweest.

up to date at 2000


telephone +44 (0)113 257 6232 
fax +44 (0)113 257 9009

Waterloo Lodge
72 Waterloo Lane
Leeds LS13 2JF

email: meadowcroft@bramley.demon.co.uk


top